Błąd medyczny, a zdarzenie niepożądane – relacja z konferencji

22 marca 2011 w Krakowie odbyła się kolejna konferencja zorganizowana przez TU INTER Polska S.A. w ramach cyklu Prawo a Medycyna. Do tej pory pod tym hasłem odbyły się już 4 konferencje dla lekarzy i 4 dla pielęgniarek. Krakowska konferencja „Błąd medyczny, a zdarzenie niepożądane” była organizowana we współpracy z Okręgową Izbą Lekarską w Krakowie i Polskim Towarzystwem Prawa Medycznego.

Celem konferencji było upowszechnienie wśród kadry medycznej wiedzy z zakresu zawodowej, karnej i cywilnej odpowiedzialności lekarzy, zmian w ustawodawstwie dotyczącym zdarzeń niepożądanych, a także obowiązujących regulacji prawnych w zakresie ochrony ubezpieczeniowej w zawodzie lekarza.

W konferencji wzięło udział wielu lekarzy czynnie wykonujących zawód, osób zarządzających placówkami medycznymi oraz studentów. Temat zainteresował również okręgowych rzeczników praw lekarza.

W gmachu Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego swoje prezentacje przedstawili znamienici prelegenci od lat specjalizujący się w kwestiach odpowiedzialności zawodowej lekarzy.

Dr med. Elżbieta Skupień z Instytutu Ekspertyz Sądowych im. Prof. dra Jana Sehna w Krakowie  wprowadziła słuchaczy w temat błędu medycznego i jego rodzajów. Sposób, w jaki przez lata ewoluowało pojęcie błędu w medycynie, był doskonałym rozpoczęciem konferencji. Kwestie odpowiedzialności cywilnej i karnej zgłębiła Dr Małgorzata Serwach z Uniwersytetu Medycznego w Łodzi, przedstawiając szereg przypadków z orzecznictwa sądów polskich i wskazując kierunki zmian w prawodawstwie dotyczących zawodu lekarza.

Dr Jolanta Orłowska-Heitzman, Naczelny Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej Lekarzy, omówiła temat zawodowej odpowiedzialności lekarzy w kontekście procedur związanych z postępowaniem wyjaśniającym przed rzecznikiem odpowiedzialności zawodowej i sądem lekarskim.

W uzupełnieniu wykładów dotyczących odpowiedzialności lekarza za błąd lub zdarzenie niepożądane, swój wykład na temat ubezpieczeń odpowiedzialności cywilnej dla lekarzy przedstawił p. Janusz Szulik, Członek Zarządu TU INTER Polska S.A. Zaznaczył on, że w całym gąszczu przepisów, ustaw i rozporządzeń jedynym realnym zabezpieczeniem w przypadku popełnienia błędu medycznego jest dobrze dobrane i skonstruowane ubezpieczenie.

Ożywioną dyskusję wzbudził omówiony przez p. Marcina Mikosa z Polskiego Towarzystwa Prawa Medycznego i Dr Orłowską-Heitzman rządowy projekt ustawy o Prawach Pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta. Natomiast w kontekst europejski wprowadziła słuchaczy p. Barbara Kutryba reprezentująca Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia i przewodnicząca Grupy Roboczej UE ds. Bezpieczeństwa Pacjenta i Jakości Opieki. Przedstawiła ona ciekawe statystyki dotyczące jakości świadczeń medycznych oraz projekt strategii Unii Europejskiej w zakresie działań zwiększających poziom bezpieczeństwa pacjenta.

W imieniu organizatorów dziękujemy za udział w konferencji wszystkim prelegentom oraz słuchaczom. Specjalne podziękowania kierujemy także do Pana Jerzego Friedigera, Wiceprezesa Okręgowej Izby Lekarskich w Krakowie, pomysłodawcy tematu konferencji oraz jej przewodniczącego.

Zapraszamy również na kolejne edycje konferencji Prawo a Medycyna, o których będziemy Państwa informować na bieżąco.